Link to move in page

Global navigation
Global navigation end
From here to text

KISHIDA Fumio

President
総裁
Vice-
President
副総裁
Secretary-General
幹事長
Executive Acting Secretary-General
幹事長代行
Chairperson.
General
Council
総務会長
Chairperson. Policy Research Council
政調会長
Chairperson, Election Strategy Committee
選挙対策委員長
Important Historical Events
略史
KISHIDA Fumio
岸田 文雄
Oct.1, 2021-present
令和3.10.1-現在
ASO Taro
麻生 太郎
Oct.8, 2021-Aug. 10, 2022
令和3.10.8-令和4.8.10
AMARI Akira
甘利 明
Oct.1, 2021-Nov.4, 2021
令和3.10.1-令和3.11.4
KAJIYAMA Hiroshi
梶山 弘志
Oct.4, 2021-Aug. 10, 2022
令和3.10.4-令和4.8.10
FUKUDA Tatsuo
福田 達夫
Oct.1, 2021-Aug.10, 2022
令和3.10.1-令和4.8.10
TAKAICHI Sanae
高市 早苗
Oct.1, 2021-Aug.10, 2022
令和3.10.1-令和4.8.10
ENDO Toshiaki
遠藤 利明
Oct.1, 2021-Aug.10, 2022
令和3.10.1-令和4.8.10
MOTEGI Toshimitsu
茂木 敏充
Oct.1, 2021-Aug.10, 2022
令和3.10.1-令和4.8.10
ASO Taro
麻生 太郎
Aug.10, 2022-Sep.13, 2023
令和4.8.10-令和5.9.13
MOTEGI Toshimitsu
茂木 敏充
Aug.10, 2022-Sep.13, 2023
令和4.8.10-令和5.9.13
KAJIYAMA Hiroshi
梶山 弘志
Aug.10, 2022-Sep.13, 2023
令和4.8.10-令和5.9.13
ENDO Toshiaki
遠藤 利明
Aug.10, 2022-Sep.13, 2023
令和4.8.10-令和5.9.13
HAGIUDA Koichi
萩生田 光一
Aug.10, 2022-Sep.13, 2023
令和4.8.10-令和5.9.13
MORIYAMA Hiroshi
森山 裕
Aug.10, 2022-Sep.13, 2023
令和4.8.10-令和5.9.13
ASO Taro
麻生 太郎
Sep.13, 2023-present
令和5.9.13-現在
MOTEGI Toshimitsu
茂木 敏充
Sep.13, 2023-present
令和5.9.13-現在
KAJIYAMA Hiroshi
梶山 弘志
Sep.13, 2023-present
令和5.9.13-現在
MORIYAMA Hiroshi
森山 裕
Sep.13, 2023-present
令和5.9.13-現在
HAGIUDA Koichi
萩生田 光一
Sep.13, 2023-Dec.22, 2023
令和5.9.13-令和5.12.22
OBUCHI Yuko
小渕 優子
Sep.13, 2023-present
令和5.9.13-現在
TOKAI Kisaburo
渡海 紀三朗
Dec.22, 2023-present
令和5.12.22-現在

  HATOYAMA Ichiro   ISHIBASHI Tanzan   KISHI Nobusuke   IKEDA Hayato
  SATO Eisaku   TANAKA Kakuei   MIKI Takeo   FUKUDA Takeo
  OHIRA Masayoshi   NISHIMURA Eiichi   SUZUKI Zenko   NAKASONE Yasuhiro
  TAKESHITA Noboru   UNO Sosuke   KAIFU Toshiki   MIYAZAWA Kiichi
  KONO Yohei   HASHIMOTO Ryutaro   OBUCHI Keizo   MORI Yoshiro
  KOIZUMI Junichiro   ABE Shinzo   FUKUDA Yasuo   ASO Taro
  TANIGAKI Sadakazu   ABE Shinzo   SUGA Yoshihide   KISHIDA Fumio
The text ends here
Local navigation

Back to Top

menu