Link to move in page

Global navigation
Global navigation end
From here to text

IKEDA Hayato

President
総裁
Vice-
President
副総裁
Secretary-General
幹事長
Chairperson,
General
Council
総務会長
Chairperson, Policy Research Council
政務調査会長
Important Historical Events
略史
Ikeda
Hayato
池田 隼人
60.7.14 - 62.7.14
昭和 35.7.14 -
37.7.14
MASUTANI
Shuji
益谷 秀次
60.7.18 - 61.7.18
昭和 35.7.18 -
36.7.18
HORI
Shigeru
保利 茂
60.7.18 - 61.7.18
昭和 35.7.18 -
36.7.18
SHIINA
Etsusaburo
椎名 悦三郎
60.7.18 - 60.12.8
昭和 35.7-18 -
35.12.8
- Ideda's Income Doubling Plan is announed (60.9.5)
所得倍増計画発表[35.9.5- Olympic Games open in Tokyo (64.10.10)
オリンピック東京大会
[昭和 39.10.10]
FUKUDA
Takeo
福田 赳夫
60.12.8 - 61.7.18
昭和 35.12-8 -
36.7.18
ONO
Banboku
大野 伴睦
61.7.18 - 62.7.17
昭和 36.7.18 -
37.7.17
MAEO
Shigesaburo
前尾 繁三郎
61.7.18 - 62.7.17
昭和 36.7.18 -
37.7.17
AKAGI
Munenori
赤城 宗徳
61.7.18 - 62.7.17
昭和 36.7.18 -
37.8.17
TANAKA
Kakuei
田中 角栄
61.7.18 - 62.7.17
昭和 36.7.18 -
37.7.17
Ikeda
Hayato
池田 隼人
62.7.14 - 64.7.10
昭和 37.7.14 -
39.7.10
ONO
Banboku
大野 伴睦
62.7.17 - 63.7.1
昭和 37.7.17 -
38.7.1
MAEO
Shigesaburo
前尾 繁三郎
62.7.17 - 63.7.17
昭和 37.7.17 -
38.7.17
AKAGI
Munenori
赤城 宗徳
62.7.17 - 63.7.1
昭和 37.7.17 -
38.7.1
KAYA
Okinori
賀屋 興宣
62.7.17 - 63.7.17
昭和 37.7.17 -
38.7.17
ONO
Banboku
大野 伴睦
63.7.1 - 64.5.29
昭和 38.7.1 -
39.5.29
(died in office)
死去
MAEO
Shigesaburo
前尾 繁三郎
63.7.17 - 64.5.29
昭和 38.7.17 -
39.7.16
FUJIYAMA
Aiichiro
藤山 愛一郎
63.7.1 - 64.7.17
昭和 38.7.1 -
39.7.17
MIKI
Takeo
三木 武夫
63.7.17 - 64.7.17
昭和 38.7.17 -
39.7.17
Ikeda
Hayato
池田 隼人
64.7.10 - 64.12.1
昭和 39.7.10 -
39.12.1
KAWASHIMA
Shojiro
川島 正次郎
64.7.15 - 64.12.1
昭和 39.7.15 -
39.12.1
MIKI
Takeo
三木 武夫
64.7.16 - 64.12.1
昭和 39.7.16 -
39.121
NAKAMURA
Umekichi
中村 梅吉
64.7.17 - 64.12.3
昭和 39.7.17 -
39.12.3
SUTO
Hideo
周東 英雄
64.7.17 - 65.6.2
昭和 39.7.17 -
40.6.2

  HATOYAMA Ichiro   ISHIBASHI Tanzan   KISHI Nobusuke   IKEDA Hayato
  SATO Eisaku   TANAKA Kakuei   MIKI Takeo   FUKUDA Takeo
  OHIRA Masayoshi   NISHIMURA Eiichi   SUZUKI Zenko   NAKASONE Yasuhiro
  TAKESHITA Noboru   UNO Sosuke   KAIFU Toshiki   MIYAZAWA Kiichi
  KONO Yohei   HASHIMOTO Ryutaro   OBUCHI Keizo   MORI Yoshiro
  KOIZUMI Junichiro   ABE Shinzo   FUKUDA Yasuo   ASO Taro
  TANIGAKI Sadakazu   ABE Shinzo   SUGA Yoshihide   KISHIDA Fumio
The text ends here
Local navigation

Back to Top

menu